Docentföreläsning: Biologididaktik – konsten att undervisa om läran om livet

  • Datum: –14.15
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Friessalen
  • Föreläsare: Fil dr Annica Gullberg
  • Arrangör: IEG
  • Kontaktperson: Annica Gullberg
  • Docentföreläsning

Föreläsningen kommer att behandla hur biologididaktik bidrar till ökade kunskaper och färdigheter inom ämnet biologi.

Föreläsningen kommer att behandla hur biologididaktik bidrar till ökade kunskaper och färdigheter inom ämnet biologi. Exempelvis så kan uppkomna mönster i mänskligt tänkande leda till svårigheter att förstå biologiska företeelser på ett vetenskapligt sätt. En medvetenhet om sådana vanliga tankefel kan bidra till att underlätta begreppsförståelse för studenter inom biologi. Under presentationen kommer jag att ge en översikt över biologididaktisk forskning, samt ge exempel från några olika biologiska subdiscipliner.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Välkomna!