Workshop: Flytta från Ping Pong till Studium

  • Datum: –12.00
  • Plats: Blåsenhus 24:203
  • Föreläsare: Eva Pärt-Enander
  • Webbsida
  • Arrangör: Projektet Ny lärplattform vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Carl Hallberg
  • Telefon: 018-471 69 04
  • Internt

En workshop som vänder sig till dig som ska flytta din undervisning från Ping Pong till Studium. Vi förutsätter att du har gått grundkursen. Under workshoppen tar vi upp likheter och skillnader mellan de båda systemen och en stor del av tiden ägnas åt praktiskt arbete då du bygger upp din kurs i Studium. Du får stöd, tips och råd av pedagogiska utvecklare med god kännedom om Ping Pong och Studium

Information och anmälan  finns på:
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=407726796