Seminarium: "Digital Humanities for Linguistics and Literature".

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken Rum 16-1044
  • Föreläsare: Professor William A. Kretzschmar, University of Chicago.
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Merja Kytö
  • Seminarium