Högre seminarium: Ellen Bijvoet, Lena Ekberg, Lise Hansen, Margareta Svahn och Jan-Ola Östman

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Ellen Bijvoet, Lena Ekberg, Lise Hansen, Margareta Svahn och Jan-Ola Östman
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Dialekt och flerspråkighet: inomeuropeisk invandring till landsbygd i
Sverige och Svenskfinland.

De senaste decenniernas forskning om migration, språkkontakt och språklig variation har haft en stark slagsida mot ungdomar och storstadsmiljöer. I vårt projekt vidgar vi perspektivet till landsbygd och (företrädesvis) vuxna inomeuropeiska invandrare. Vi undersöker språkets betydelse för inflyttares integration på ett antal mindre orter i Sverige och Svenskfinland där det talas en dialekt som avviker starkt, eller förhållandevis starkt, från standardsvenskan. Vilken roll spelar dialekten för språkkontakt, språkinlärning och identitetskonstruktion? Måste man lära sig ortens dialekt för att bli en del av lokalsamhället?