Hedersrelaterat förtryck och våld – Grundläggande teorier och aktuell forskning

  • Datum: –16.00
  • Plats: Söderhamn
  • Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Kontaktperson: Malin Eriksson
  • Utbildning

Dagen behandlar grundläggande teorier om hedersrelaterat förtryck och våld inriktad på aktuell forskning inom området. Utbildningen tar bland annat upp oskuldsnormer, ryktesspridning och könsstympning. Fokus kommer att vara barn- och tvångsäktenskap och hur skolan, myndigheter, organisationer och civilsamhället kan förebygga detta.

Målgrupp: All personal som i sitt arbete kan komma i kontakt med frågor som rör hedersförtryck och våld, exempelvis inom skola, socialtjänst, rättsväsende, hälso- och sjukvård, migrationsverk och ideella verksamheter.

Läs mer och anmäl dig här