Samtal med barn i barnavårdsutredningar – våld i nära relationer

  • Datum:
  • Plats: Gävle
  • Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Kontaktperson: Malin Eriksson
  • Utbildning

Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till en tvådagarsutbildning med Tina Karpin om barn som upplever våld och våld i barnavårdsärenden.

Utbildningen syftar till att förbättra din förmåga att samtala med barn i barnavårdsutredningar. Att väga in barnets perspektiv och åsikter i beslut och åtgärder samt att dokumentera rättssäkert.

Läs mer och anmäl dig här