Att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor

  • Datum: –16.30
  • Plats: Gävle
  • Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Kontaktperson: Malin Eriksson
  • Utbildning

Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till en kunskapsdag om att fråga om våldsutsatthet i ditt arbete inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård.

Målgrupp: Yrkesverksamma inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård i Gävleborgs län som i sitt arbete möter våldsutsatta vuxna.

Läs mer och anmäl dig här