Att utreda våldsutsatthet och bedöma risk med stöd av FREDA-bedömningsmetoder

  • Datum:
  • Plats: Gävle
  • Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg
  • Kontaktperson: Malin Eriksson
  • Utbildning

Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in till utbildning i FREDA-beskrivning och farlighetsbedömning.

Utbildningens innehåll: Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta vuxna – rättssäkra utredningar, bedömningar och beslut.

Bland annat: Vad bör och kan en utredning innehålla? FREDA-beskrivning som stöd i arbetet att utreda våldsutsatthet. FREDA-farlighetsbedömning som stöd i arbetet med att bedöma risk för fortsatt/eskalerande och dödligt våld. Bemötande. Teori varvas med praktiska övningar. Deltagarna kommer att få tal del av autentiska utredningar och case.

Målgrupp: Yrkesverksamma i Gävleborgs län som i sitt arbete möter våldsutsatta vuxna och har i uppgift att utreda eller arbetar behandlande, t.ex. inom socialtjänsten, på skyddat boende eller kvinnojour. Deltagande kräver beslut från chef samt att verksamheten har en implementeringsplan för FREDA-bedömningsinstrumentet.

Läs mer och anmäl dig här