Utbildningsdag med Per Isdal

  • Datum: –15.30
  • Plats: Växjö
  • Arrangör: Länsstyrelsen Hallands län
  • Kontaktperson: Sigun Lilja
  • Utbildning

Dagen riktar sig till polis, kriminalvård, hälso- och sjukvård, behandlingshem, skola och elevhälsovård, rättsväsende, civilsamhälle, socialtjänst, psykiatri och andra som i sitt yrke kommer i kontakt med människor som har utsatts eller utsätter andra för våld och andra potentiellt traumatiserande upplevelser.

Per Isdal är psykologspecialist/psykoterapeut, utbildare & författare. Han var med och grundade organisation Alternativ til vold (ATV) 1987 i Norge. I över 30 år har han arbetat med män som utövat våld.

Läs mer och anmäl dig här