Licentiate degree seminar: Wei Zhou

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Föreläsare: Wei Zhou: Doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Schiöth: Funktionell farmakologi
  • Arrangör: Institutionen för neurovetenskap
  • Kontaktperson: Gustav Innala
  • Telefon: 0184714122
  • Licentiatseminarium

Effects of obesity, food intake and bariatric surgery on resting-state brain activity

Huvudhandledare: professor Helgi Schiöth


Biträdande handledare: professor Robert Fredriksson


Ordförande: Forskare, PhD Andreas Frick


Examinator: professor Klas Kullander


Betygsnämnd: Forskare, PhD Andreas Frick, Docent Jakob Hedberg, forskare Grégoria Kalpouzos, Karolinska institutet