Sambandet mellan våld mot djur och våld mot äldre och personer med funktionsnedsättning

  • Datum: –17.00
  • Plats: Västerås
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland
  • Kontaktperson: Nathalie Nordén
  • Utbildning

Det finns ett samband mellan våld i nära relationer och våld mot husdjur. När djur är utsatta är människor i riskzonen, när människor är utsatta är djur i riskzonen. Äldre och personer med funktionsnedsättning är grupper som kan vara särskilt utsatta för det sambandet när det finns husdjur i hemmet.

Länsstyrelsen Västmanland driver ett projekt – Djur och Våld – som syftar till att alla våldsutsatta i familjen ska upptäckas och få rätt hjälp och stöd. Vi anordnar därför ett utbildningstillfälle för att öka kunskapsnivån för de verksamheter som möter äldre och/eller personer med funktionsnedsättning.

Under utbildningstillfället kommer föreläsarna att beröra aspekter som hur just äldre är extra utsatta för hot mot deras husdjur, hur barn med funktionsnedsättning kan bygga starka band med husdjur och problematiken kring djursamlande och psykisk ohälsa. Den nyligen införda sekretessbrytande regeln för hälso- och sjukvården samt socialtjänst vid oro för djur ”Lex Maja” kommer också att beröras.

Läs mer och anmäl dig här