Att bryta ett våldsamt beteende! Köping

  • Datum: –12.00
  • Plats: Köping
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland
  • Kontaktperson: Therese Clifford
  • Utbildning

En man som slår, trakasserar, hotar, våldtar, manipulerar. En man som skapar trauma för en kvinna eller fler. Hur gör man för att få honom att sluta?

För att våld i nära relationer ska upphöra behöver vi jobba med våldsutövarna. Det är hos dem våldet finns och det är genom att jobba med det direkta våldet som vi kan få våldet att upphöra. Men det krävs gemensamma krafter från oss alla i våra olika verksamheter. Vi behöver öka vår kunskap kring hur vi kan bemöta våldsutövare, hur vi kan samarbeta med varandra för att öka antalet våldsutövare som går i behandling men även förstå processerna kring varför vi behöver jobba med våldsutövare.

Läs mer och anmäl dig här