Processutbildning om intersektionella perspektiv på våld i nära relation

  • Datum: –16.00
  • Plats: Västerås
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västmanland
  • Kontaktperson: Therese Clifford
  • Utbildning

Välkommen till länsstyrelsernas processutbildning om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer. Under utbildningen får du ökad kunskap om intersektionalitet och normkritik, och får tillfälle att applicera kunskaperna på fiktiva fall såväl som på din egen verksamhet.

Hur påverkar heteronormativitet, rasism och otillgänglighet tillgången till skydd och stöd vid våldsutsatthet? Varför gör stereotyper om ideala offer och förövare att våldsutsatta aldrig upptäcks? Och hur kan vi utforma organisationer och skapa förtroende i enskilda möten så att stödet vid våld blir mer jämlikt? Det är några av de frågor vi tillsammans undersöker under utbildningen. Utbildningen bygger på moment av egen reflektion, diskussioner, övningar, och mindre på föreläsningsinslag.

Läs mer och anmäl dig här