Om du misstänker våld mot ett husdjur – kan flera i familjen vara drabbade?

Det finns ett samband mellan våld i nära relationer och våld mot husdjur. När djur är utsatta är människor i riskzonen, när människor är utsatta är djur i riskzonen.

Kvällen den 27 november anordnar Länsstyrelsen i Västmanlands län en föreläsningskväll om sambandet mellan våld i nära relation och våld mot husdjur. Med kunskap om sambandet kan fler våldsutsatta upptäckas och få rätt hjälp och stöd. Under kvällen får du lära dig mer om hur DU kan göra skillnad och om hur relationen mellan människor och djur kan vara en hjälp i terapin för våldsutsatta. 

Läs mer och anmäl dig här