Sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relation

En arbetsmiljöfråga för djurskyddshandläggare. Det finns ett samband mellan våld i nära relationer och våld mot husdjur. När djur är utsatta är människor i riskzonen, när människor är utsatta är djur i riskzonen.

Länsstyrelsen Västmanland driver ett projekt – Djur och Våld – som syftar till att alla våldsutsatta i familjen ska upptäckas och få rätt hjälp och stöd. Länsstyrelsen anordnar nu en heldagsutbildning anpassad för och riktad till djurskyddshandläggare och andra inom länsstyrelsens djurskyddskontrollerande verksamhet.

Målgrupp: Djurskyddshandläggare och övriga som arbetar med djurskydd.

Läs mer och anmäl dig här