Högre seminarium

  • Datum: –17.00
  • Plats: 16-1044
  • Föreläsare: Merja Polvinen (SCAS & University of Helsinki)
  • Kontaktperson: Julie Hansen
  • Seminarium

Seminariet arrangeras av LILAe och Engelska institutionen. Språk: engelska