Högre seminarium

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken
  • Föreläsare: Christian Høgel, Visiting Professor and the Department of Linguistics and Philology, Uppsala University
  • Kontaktperson: Julie Hansen
  • Seminarium

Hagiographic Traits in the European Novel from Flaubert to Dostoevsky

Seminariet arrangeras av Litteraturvetenskapliga institutionen och LILAe