Slutkonferens för projektet En kommun fri från våld – Borås

  • Datum: –16.00
  • Plats: Göteborg
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Kontaktperson: Sophie Nilsson
  • Konferens

Det femåriga projektet En kommun fri från våld – Borås avrundas vid årsskiftet 2019/20. På konferensen sammanfattar vi erfarenheterna av att utveckla systematiskt våldspreventivt arbete i en kommun.

Dagen kommer att innehålla presentationer av pedagogiska verktyg och metoder för mätning och uppföljning, som projektet har utvecklat. Dessutom presenteras erfarenheter från projektets samarbeten med olika organisationer, förvaltningar och civilsamhälle.

 

Läs mer och anmäl dig här