Ungas relationer

  • Datum: –13.00
  • Plats: Örebro
  • Arrangör: Länsstyrelsen Örebro och Barnahus i Örebro län
  • Kontaktperson: Pia Efraimsson
  • Utbildning

Länsstyrelsen i Örebro bjuder tillsammans med Barnahus i Örebro län in till ett halvdagsseminarium om ungas relationer.

Utbildningen sker på Örebro universitetssjukhus och under dagen medverkar Nina Rung och Mia Schyberg.

Målgrupp: Vi bjuder in dig som arbetar inom skolhälsovård, socialtjänst, ungdomsmottagningen, BUP, primärvården, personal inom skolan, barnutredare polisen eller andra som träffar barn och ungdomar i sitt yrkesutövande.

Läs mer och anmäl dig här