Nationell konferens: Rätt att veta!

Den 10 december arrangerar vi en nationell Rätt att veta-konferens! Utbildningen vänder sig till dig som möter unga nyanlända i din yrkesroll. Med utgångspunkt i youmo.se och vägledningen Youmo i praktiken ger vi dig kunskap och metoder för att underlätta samtal med unga nyanlända. Varmt välkommen till Malmö, oavsett var du bor och verkar i landet!