Lectures on Language Technology

  • Datum: –12.30
  • Plats: Engelska parken 16-0043
  • Föreläsare: Emily M. Bender, Richard Johansson, Paola Merlo and Daniel Zeman
  • Webbsida
  • Arrangör: The computational linguistics group at Uppsala University
  • Kontaktperson: Joakim Nivre
  • Föreläsning