Förskolepersonalens språkdilemman i en trespråkig barngrupp

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2044
  • Föreläsare: Tünde Puskas
  • Webbsida
  • Arrangör: Språk och lärande
  • Kontaktperson: Linnéa Öberg
  • Telefon: 018-471 14 12
  • Föreläsning

Tünde Puskas, universitetslektor vid institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (Linköpings universitet), kommer att hålla ett gästföredrag med titeln Förskolepersonalens språkdilemman i en trespråkig barngrupp.

Anmäl deltagande till linnea.oberg@lingfil.uu.se senast tis 26/11.