Licentiatseminarium

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Föreläsare: Colin Desmarais
  • Arrangör: Matematiska institutionen
  • Kontaktperson: Colin Desmarais
  • Licentiatseminarium

Opponent: Victor Falgas-Ravry, Umeå universitet