Uppsala universitet deltar i Mänskliga Rättighetsdagarna 2019

Uppsala universitet deltar på Mänskliga Rättighetsdagarna i Linköping 14-16 november på temat ”Rätten till hälsa”.

Universitetet arrangerar och medverkar i flera seminarier och är på plats även som utställare.

12. Hälsosegregation och hälsoklyftor – en lägesrapport från dagens Sverige - Deltar Irene Molina, vetenskaplig ledare för CEMFOR

15. Olika kritiska perspektiv på vård, hälsa & samhällets ansvar - Deltar Anna-Sara Lind, Professor i offentlig rätt, Uppsala universitet, juridiska institutionen och CRS, Elena Namli, professor i etik Föreläsare, Uppsala universitet, teologiska institutionen, Moa Kindström, Uppsala universitet, juridiska institutionen

Uppsala universitet har sedan 2014 ansvar för regeringsuppdraget att utbilda statligt anställda i mänskliga rättigheter. Vi erbjuder bla. skräddarsydda myndighetsanpassade utbildningsinsatser, grundkurser i mänskliga rättigheter, frukostseminarier och dessutom finns en webbaserad kurs i Mänskliga Rättigheter tillgänglig för alla.

.......................................................

Mänskliga rättighetsdagarnas program

Medarrangör
Arrangör
https://invitepeople.com/public/seminars/14150