’Indigenous’ and UNESCO's International Year of Indigenous Languages

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken 7-0015
  • Föreläsare: Karsten Legère, Professor Emeritus, Göteborgs universitet and Institut für Afrikawissenschaften, Universität Wien
  • Arrangör: Institutionen för lingvistik och filologi
  • Kontaktperson: Niklas Edenmyr
  • Föreläsning