”Det hade varit mycket enklare om jag brutit en arm”

  • Datum: –12.00
  • Plats: Halmstad
  • Arrangör: Länsstyrelsen Hallands län
  • Kontaktperson: Sigun Lilja
  • Föreläsning

Föreläsning om våldsutsatta kvinnors erfarenheter, uppfattningar och upplevelser av sjukskrivningsprocessen.

Föreläsare är Eva Wendt, barnmorska och dr. i medicinsk vetenskap samt utvecklingsledare på Regionkontoret inom området våld i nära relationer.

Föreläsningen baseras på en forskningsrapport utgiven av VKV, Västra Götalandsregionens Kompetenscentrum om Våld i nära relationer, 2019.

Målgrupp: chefer och personal inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården, hemsjukvården, socialtjänsten, hemtjänsten, Samordningsförbundet, kvinnojourer i Halland.

Läs mer och anmäl dig här