Licentiate degree seminar: Ylva Åkerblom

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum C4:301, BMC
  • Föreläsare: Doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Åsenlöf: Fysioterapi: Ylva Åkerblom
  • Arrangör: Institutionen för neurovetenskap
  • Kontaktperson: Gustav Innala
  • Telefon: 0184714122
  • Licentiatseminarium

Individual experiences of pain and the associations between pain, disease severity and individual quality of life in people with motor neuron diseases

Huvudhandledare: professor Pernilla Åsenlöf

Biträdande handledare: universitetslektor Lena Zetterberg, docent Dag Nyholm

Ordförande: professor Lena von Koch

Examinator: professor Finn Hallböök

Betygsnämnd: professor Lena von Koch, docent Marie Kierkegaard, Karolinska institutet, docent, forskare Anna Rostedt Punga