INSTÄLLT! Symposium - Environmental Illness Today

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset Sal IX.
  • Arrangör: Ecological Narratives research group at Uppsala University and Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS), Occupational and Environmental Medicine, and the Department of English
  • Kontaktperson: Ingrid Berg
  • Konferens

NYTT DATUM 9-11 SEPTEMBER!
Environmental Illness Today – ett internationellt symposium om miljökänslighet

Symposiet ingår i Uppsala universitets satsning på Medicinsk humaniora och har möjliggjorts genom generösa bidrag från Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS), arbets- och miljömedicin samt engelska institutionen.

Miljökänslighet är ett samlingsnamn på mer eller mindre komplexa symptombilder som patienterna uppfattar beror på exponering för en eller flera miljöfaktorer på arbetet eller i den allmänna miljön. Medicinsk utredning leder sällan fram till en specifik diagnos. Likafullt mår patienterna dåligt och symptomen kan uppträda även vid mycket låga exponeringsnivåer. Dessa låga nivåer tolereras vanligtvis av majoriteten av befolkningen även vid långvarig exponering och leder inte till ohälsa. Miljökänsliga patienter kan däremot själva tydligt se samband och förklarar sina symptom till mer eller mindre specificerade miljöfaktorer i inomhusmiljön, såsom exponering för metaller, kemikalier, elektromagnetiska fält eller buller.

Miljökänslighet kan påverka den dagliga livsföringen och leda till varierande grad av funktionsnedsättning. Förekomsten av miljökänslighet varierar mellan kulturer och samhällen. I västvärlden rapporteras ca 3-10% av befolkningen ha självuppskattad miljökänslighet utifrån resultat i olika miljöhälsoenkäter. Detta gör miljökänslighet till ett särskilt intressant område för forskning som förtjänas att belysas ur flera olika perspektiv.

Symposiet Environmental Illness Today analyserar olika typer av miljökänslighet - från byggnadsrelaterad ohälsa till elöverkänslighet - utifrån litteraturvetenskapliga, medicinska, sociologiska, medicinhistoriska, psykologiska, informationsvetenskapliga, juridiska och antropologiska perspektiv.
 

Exkursion till Medicinhistoriska museet

Vi glada att kunna erbjuda en exkursion till Medicinhistoriska museet för symposiets deltagare. Vi får en guidad tur, vilken följs av möjlighet att själv gå runt i museets utställningar.

Tid: 17 april, 14.00-16.00

Transport: Buss till och från museet för alla deltagare.
Exkursionen är gratis, men anmälan krävs.

Medicinhistoriska museet speglar läkekonst från äldsta tid till nutid. På två våningsplan finns instrument, apparater och berättelser från de flesta av läkarvetenskapens specialiteter. Här berättas om apotekens, Akademiska sjukhusets, psykiatrins och sjuksköterskornas historia. Museet är inrymt i en byggnad från år 1900, i Ulleråkersområdet i Uppsalas södra delar. De äldsta delarna av museets samlingar utgörs av kirurgiska instrument från 1600-talet. Det finns också mikroskop från 1700-talet, stetoskop från tidigt 1800-tal, röntgenrör från sent 1800-tal, narkosapparater från 1900-tal och pacemakers från 1950-talet. På övervåningen visas en utställning om Ulleråkers sjukhus långa historia som går tillbaka till 1811. I utställningen berättas om behandlingsformer, det dagliga livet för patienter och personal och hur psykisk sjukdom uppfattats och hanterats i samhället genom tiderna.
 

Språk
Symposiet kommer att hållas på engelska. 

Kostnad
Symposiet är kostnadsfritt.

Anmälan är stängd. 
 

Program
 

Ytterligare information
Michael Boyden, Associate Professor of American literature, Department of English, Uppsala University (michael.boyden@engelska.uu.se)

Martin Tondel, Associate Professor, Occupational and Environmental Medicine, Department of Medical Sciences, Uppsala University (martin.tondel@medsci.uu.se )
 

Praktisk information
Ingrid Berg, Project Coordinator, Centre for Integrated Research on Culture and Society, Uppsala University (ingrid.berg@circus.uu.se)

Ytterligare information

INSTÄLLT! Symposium - Environmental Illness Today