Hyllningsseminarium för Staffan Nyström

Ett hyllningsseminarium för Staffan Nyström. Ett samarrangemang mellan Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet och Ortnamnssällskapet i Uppsala.

Föreläsare:
Svante Strandberg, Uppsala: Staffan Nyström – hemma i Sörmland och ute i världen.
Inger Larsson, Stockholm: Staffansblommor.
Linnea Gustafsson, Halmstad: Vad händer med finskspråkiga förnamn i Sverige?

Efter seminariet inbjuds till mottagning i personalrummet, Institutionen för nordiska språk.

Ytterligare information