Högre seminariet. Carin Leibring Svedjedal: Transpersoners egenvalda självbenämningar

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Carin Leibring Svedjedal
  • Kontaktperson: Henrik Williams
  • Seminarium

Arbetsseminarium om enkätfrågor till avhandlingsprojektet ”Transpersoners egenvalda självbenämningar”.

Abstract: Tanken med detta seminarium är att jag ska pröva ett första utkast till enkätfrågor, vilka på sikt ska användas i materialinsamlingen till mitt avhandlingsprojekt där jag undersöker transpersoners egna val av förnamn och pronomen. Syftet med enkäten är att ge underlag till att studera strategier och upplevelser i valen av förnamn och pronomen, samt hur dessa självbenämningar samverkar med könsidentitet.

Under seminariet kommer jag att kortfattat presentera bakgrunden till min studie, och hur jag metodiskt gått tillväga i det första stadiet av enkätutformningen. En stor del av seminariet kommer att ägnas åt diskussion om själva enkätfrågorna, dels utifrån vad frågorna faktiskt mäter, dels hur de kan te sig ur en respondents perspektiv.

Utkastet till enkätfrågorna finns tillgängligt från och med 6/1-20. Mejla carin.leibring-svedjedal@nordiska.uu.se för att ta del av utkastet.