Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige

  • Datum: –12.00
  • Plats: Engelska parken Sal: 22-0025
  • Föreläsare: Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Juridiska fakulteten. Kommenterar: Helen Anderson, docent i etik och universitetslektor i mänskliga rättigheter vid Teologiska fakulteten.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS), CEMFOR och Teologiska institutionen
  • Kontaktperson: Martha Middlemiss Lé Mon
  • Seminarium

Detta seminarium är avstampet till en ny forskningssatsning vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS), som givits namnet Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige. Satsningen har sin grund i att vi dels identifierat att vi har många forskare i våra nätverk som arbetar med viktig forskning på detta område och kan ha utbyte av att träffas, dels att vi menar att det vore bra om kunskapen om denna forskning kunde komma fler till godo. Området Mänskliga rättigheter är i sig ämnesöverskridande och flera av vårt breda universitets forskare är i forskningen engagerade i frågor som direkt eller indirekt har med mänskliga rättigheter att göra.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Juridiska fakulteten inleder vårt seminarium. I sitt anförande kommer han att reflektera över mänskliga rättigheter i förhållande till kommunalt självstyre. Vilket genomslag har konventioner och nationell lagstiftning i de 290 kommuner som är huvudmän och ansvariga för implementeringen av mänskliga rättigheter? Gemensam diskussion inleds av reflektioner och kommentarer från Helen Anderson, docent i etik och universitetslektor i mänskliga rättigheter vid Teologiska fakulteteten.

Öppet för forskare och doktorander.

Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige