Pornografi – vår tids största jämställdhetspolitiska utmaning?

  • Datum: –16.00
  • Plats: Göteborg
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland med flera
  • Kontaktperson: Marcus Svensson
  • Konferens

Talita/Reality Check, UNIZON, Sveriges Kvinnolobby och Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till konferens om porrens skadeverkningar.

Pornografin har de senaste tio åren blivit allt grövre. Så gott som all mainstreamporr innehåller övergrepp, förnedring och sexuellt våld mot kvinnor. Det går inte längre att bedriva ett effektivt arbete mot mäns våld mot kvinnor utan att adressera pornografin. Missa inte ett unikt tillfälle att lyssna till några av de främsta experterna på området berätta om pornografins konsekvenser och vilka åtgärder som behövs för att lösa en av vår tids stora folkhälsoproblem och största jämställdhetspolitiska utmaning.

Målgrupp: Politiker, beslutsfattare, strateger, yrkesverksamma i Västra Götalands län som i sitt arbete möter unga, till exempel medarbetare i skola, fritidsverksamhet och socialtjänst, hälso- och sjukvård samt idéburen sektor.

Läs mer och anmäl dig här