Våld i ungas parrelationer

Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en halvdagsutbildning om våld i ungas parrelationer. Inbjuden föreläsare är Sibel Korkmaz, socionom och doktorand i socialt arbete på Stockholms universitet.

Föreläsningen kommer att belysa våld i ungdomars parrelationer och ge en forskningsöversikt samt presentera nya forskningsresultat från Sverige. Deltagarna kommer också ges möjlighet att diskutera sina professionella erfarenheter av våld i ungdomars parrelationer.

Målgruppen för dagen är personal inom kommun, polisen, kriminalvården, rättsväsendet, elevhälsa, ideella organisationer och andra intresserade.

Läs mer och anmäl dig här