Utbildarkurs: Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

  • Datum:
  • Plats: Stockholm
  • Arrangör: Länsstyrelserna och Amphi Produktion
  • Kontaktperson: Frida Darj
  • Utbildning

Länsstyrelserna arrangerar tillsammans med Amphi Produktion en tredagars utbildarkurs om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer.

Utbildarkursen ger kunskap om intersektionella perspektiv på våld i nära relationer, med utgångspunkt i samhällets ansvar för stöd och skydd till våldsutsatta. Dessutom ger den teoretiska perspektiv och praktiska övningar i att hålla interaktiva och processinriktade
utbildningar om våld.

Datum: Utbildningen omfattar tre dagar – två inledande dagar, 18-19 mars 2020 och en uppföljande dag, 5 maj 2020. Mellan utbildningstillfällena ska deltagarna själv hålla minst en workshop utifrån innehållet.

Målgrupp: Du som i ditt arbete utbildar om våld i nära relationer och/eller mäns
våld mot kvinnor. Vi välkomnar deltagare från hela landet. Kursen tar 25 deltagare.

Om utbildarkursen på Länsstyrelsen Uppsalas webbplats (öppnas i nytt fönster)