Pornografi – vår tids största jämställdhetspolitiska utmaning?

Talita/Reality Check, UNIZON, Sveriges Kvinnolobby och Länsstyrelsen i Stockholm bjuder in till konferens om porrens skadeverkningar.

Pornografin har de senaste tio åren blivit allt grövre. Så gott som all mainstreamporr innehåller övergrepp, förnedring och sexuellt våld mot kvinnor. Det går inte längre att bedriva ett effektivt arbete mot mäns våld mot kvinnor utan att adressera pornografin.

Målgrupp: Politiker, beslutsfattare, strateger, yrkesverksamma i Stockholms län som i sitt arbete möter unga, till exempel medarbetare i skola, fritidsverksamhet och socialtjänst, hälso- och sjukvård samt idéburen sektor.

Läs mer och anmäl dig på Länsstyrelsen Stockholms webbplats (öppnas i nytt fönster)