HS: Ina-Maria Jansson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 4/2007
  • Föreläsare: Ina-Maria Jansson
  • Webbsida
  • Arrangör: Insitutionen för ABM
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 3420
  • Seminarium

På seminariet presenteras ett artikelutkast för den fjärde artikeln som ska ingå i Ina-Marias doktorsavhandling om hur crowdsourcing på museer och arkiv förhandlar informationsinfrastrukturer för kulturarv.

Ina-Maria Jansson arbetar som doktorand i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen för ABM.