Sofia Bokros: "The Meaning-Constitutive Principles and the Problem of Concept Possession"

  • Datum: –12.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (ID 586 089 344)
  • Webbsida
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Matti Eklund
  • Seminarium

Högre seminariet i teoretisk filosofi

Sofia Bokros, gästdoktorand, Universität zu Köln: "The Meaning-Constitutive Principles and the Problem of Concept Possession"

Seminariet hålls via Zoom. Anslut via den här länken eller via mötets ID 586 089 344.