Traugott Schiebe: "Abstract Artefacts and Natural Languages"

  • Datum: –12.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (ID 676 917 00 080). Kontakta Matti Eklund för lösenord.
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Matti Eklund
  • Seminarium

Högre seminariet i teoretisk filosofi

Traugott Schiebe, Uppsala universitet: "Abstract Artefacts and Natural Languages: On the Ontology of Abstract Cultural Objects"


Seminariet sker via Zoom, anslut via den här länken eller mötets ID 676 917 00 080. Kontakta Matti Eklund för lösenord.