Justin Vlasits: "Plato on Harmonic and Rhythmic Representation"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (ID 368 797 108)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

Justin Vlasits, Universität Tübingen: "Plato on Harmonic and Rhythmic Representation"


Seminariet sker via Zoom. Delta via den här länken, eller via mötets ID 368 797 108