TID-kollokviet: Workshop om forskningsanknytning i undervisningen

  • Datum: –17.00
  • Plats: 16-0043
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Om forskningsanknytning i undervisningen – vad, hur och varför?

Vad innebär det att forskningsanknyta undervisning? Hur kan det gå till och varför ska man göra det? Dessa frågor behandlas under workshoppen, som tar upp hur ämnet har behandlats i rapporter och centrala dokument följt av några goda exempel och diskussioner om hur vårt kursutbud kan utvecklas. Alla är välkomna!

Workshoppen arrangeras av Text-, interaktions- och diskurskollokviet (TID-kollokviet). Läs mer: https://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/tid-kollokviet/