Styrelsesammanträde

  • Datum: –15.30
  • Plats: Blåsenhus
  • Arrangör: Forum för samverkan
  • Kontaktperson: Lars Olsson
  • Sammanträde

Styrelsen i Forum för samverkan sammanträder.