CNDS sommar webinar

  • Datum:
  • Plats: Distans via Zoom. Länken skickas ut till dem som har anmält sig i förväg.
  • Föreläsare: Två halvdagars webinar, 14.00-17.00 på både 24 och 24 augusti
  • Webbsida
  • Kontaktperson: Johanna Mård
  • Utbildning