(FLYTTAT) Anton Svanqvist: avhandlingskapitel

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

(OBS! Framflyttat, nytt datum meddelas senare)

Anton Svanqvist, Göteborgs universitet, lägger fram kapitlet "Filosofins maning i Platons Alkibiades I" ur avhandlingen Kunskap som frälsning hos Platon (prel. titel).


Underlag och diskussion på svenska