Slutseminarium: Lina Fridlund (INSTÄLLT)

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 4/2007
  • Föreläsare: Lina Fridlund
  • Webbsida
  • Arrangör: Insitutionen för ABM
  • Kontaktperson: Isto Huvila
  • Telefon: 3420
  • Seminarium

På seminariet diskuteras Lina Fridlunds (Institutionen för ABM) avhandlingsmanuskript "'Alla vill åt dem': Berättelser om ungdomar, platser och kulturellt innehåll – En studie av hur ungdomsbegreppet rör sig mellan praktiker, platser och policydokument på folkbibliotek”. Som opponent fungerar FD Lisa Engström, Lunds universitet.