Torben Spaak: "Kelsen’s Metaethics"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Engelska parken – Eng2-1022
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Erik Carlson
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Torben Spaak, Stockholms universitet: titel meddelas senare