Karl Bergman: "Conveying Moral Attitudes: Metaethics for Teleosemanticists"

  • Datum: –13.45
  • Plats: Seminariet sker via Zoom
  • Webbsida
  • Arrangör: Filosofiska institutionen, UU, och Filosofiska institutionen, SU
  • Kontaktperson: Erik Carlson
  • Seminarium

Samseminarium UU och SU – Praktisk filosofi

(OBS! Tid och dag.)

Karl Bergman, Uppsala universitet: "Conveying Moral Attitudes: Metaethics for Teleosemanticists". Kommentar: Anandi Hattiangadi, Stockholms universitet.

Seminariet hålls via Zoom, delta via den här länken, eller via mötets ID 633 7435 5204.