Charlotte Unruh: "A Hybrid Account of Harm"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (ID 691 372 262 89)
  • Webbsida
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Erik Carlson
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Charlotte Unruh, University of Southampton: "A Hybrid Account of Harm"
 

Seminariet hålls via Zoom. Anslut via den här länken eller mötets ID 691 372 262 89.