Fakultetsnämnd

  • Datum: –17.00
  • Plats: Universitetshuset Nya konsistorierummet
  • Webbsida
  • Arrangör: Kansliet för teknik och naturvetenskap
  • Kontaktperson: Per Andersson
  • Sammanträde