Fakultetsnämnd

Fakultetsnämndens möte lunch - lunch.