Licentiatseminarium med Fredrik Lindeberg

Fredrik Lindeberg försvarar sin licentiatavhandling i företagsekonomi: Coordinating the Internet

Opponent:
Docent Bertil Thorngren

Handledare:
Professor Alf Westelius

Licentiatseminariet kommer att hållas på engelska

Abstract, fulltext och mer information i DiVA